Home  >   Living  >  Education
  • http://subsites.chinadaily.com.cn/guangxi/ftz/img/attachement/jpg/site48/20210813/1628836828966.jpg

Guangxi universities

|

Updated: 2023-02-14

Guangxi University

Tel: 07713232299

Address: No 100 East University Road, Nanning, Guangxi

Guangxi Normal University

Tel: 0773-5818532

Address: No 15 Yucai Road, Guilin

Guangxi Medical University

Tel: 0771-5352512

Address: No 22 Shuangyong Road, Nanning

Guangxi University for Nationalities

Tel: 0771-3260410; 0771-3260335; 0771-3265383; 0771-3263039

Address: No 188 East University Road, Nanning

Guilin University of Electronic Technology

Tel: 0773-2290010;

Fax: 0773-2290010

Address: No 1 Jinji Road, Guilin

Guilin University of Technology

Tel: 0773-5896079; 0773-3696580; 0771-2204399; 0771-5075511

Address: No 12 Jiangan Road, Qixing District, Guilin (Pingfeng Campus)

No 319 Yanshan Street, Yanshan District, Guilin (Yanshan Campus)

No 15 Anji Avenue Nanning (Anji Campus)

No 109 East Shuangyong Road, Fusui

Guangxi University of Chinese Medicine

Tel: 0771-3126099; 0771-3132106; 0771-3148091

Address: No 13 Wuhe Avenue, Nanning (Xianhu Campus)

No 179 East Mingxiu Road, Nanning (Mingxiu Campus)

Guangxi University of Science and Technology

Tel: 0772-2685979; 0772-2686186

Address: No 268 Donghuan Avenue, Chengzhong district, Liuzhou

Guangxi Teachers Education University

Tel: 0771-3903928

Address: No 175 East Mingxiu Road, Nanning (Mingxiu Campus)

No 4 Yanziling Road, Nanning (Changgang Campus)

No 3 Hexing Road, Qingxiu Road, Nanning (Wuhe Campus)

1 2 >