Home  >   Living  >  Education
  • http://subsites.chinadaily.com.cn/guangxi/ftz/img/attachement/jpg/site48/20210813/1628836828966.jpg

Guangxi universities

|

Updated: 2020-09-10

Guangxi Arts University

Tel: 0771-5333126; 5327082; 5329703; 5317393

Address: No 7 Jiaoyu Road, Nanning (Nanhu Lake Campus)

No 8 Luowen Road, Nanning (Xiangsi Lake Campus)

No 162-1 East University Road, Nanning (West Campus)

No 21 Yanshan Town, Yanshan District, Guilin (Guilin campus)

Official website: http://www.gxau.edu.cn/Category_1888/Index.aspx 

Guangxi University of Foreign Languages

Tel: 0771-4797126; 0771-4797113; 4797229; 4797117

Address: No 19 Wuhe Avenue, Qingxiu District, Nanning

Official website: http://english.gxufl.com/ 

Guilin Medical University

Tel: 0773-5895812; 0773-5895881

Address: No 20 Lequn Road, Xiufeng District, Guilin (Lequn Campus)

No 109 Huancheng Beier Road, Qixing District, Guilin (Dongcheng Campus)

No 1 Zhiyuan Road, Lingui District, Guilin (Lingui Campus)

Official website: https://mgmt.glmc.edu.cn/egjjyxy/

Hechi University

Tel: 0778-3142339; 0778-3143720

Address: No 42 Longjiang Road, Yizhou, Guangxi

Official website: http://en.hcnu.edu.cn/ 

Guangxi University of Finance and Economics

Tel: 0771-3835078; 3859737; 3843560; 3859737; 3843560

Address: No 100 West Mingxiu Road, Nanning

Official website: http://www.gxufe.cn/www/myweb/home.xhtml 

Guangxi Normal University for Nationalities

Tel: 0771-7870769

Address: No 23, Fozi Road, Jiangzhou District, Chongzuo

Official website: http://www.gxnun.net/ 

Wuzhou University

Tel: 0774-5820972; 5831555

Address: No 82 Fumin Third Road, Wuzhou

Official website: http://www.gxuwz.edu.cn/ 

Hezhou University

Tel: 0774-5228686/5228683

Address: No 18 Xihuan Road, Hezhou

Official website: http://www.hzu.gx.cn/ 

Baise University

Tel: 0776-2848088

Address: No 21 Zhongshan Second Road, Youjiang District, Baise

Official website: http://www.bsuc.cn/en/ 

Guilin Tourism University

Tel: 0773-3691009

Address: No 26 Liangfeng Road, Yanshan District, Guilin

Official website: http://www.gltu.cn/english

Qinzhou University

Tel: 0777-2804188、2804088

Address: No 12 Binhai Avenue, Binhai New Area, Qinzhou

Official website: http://www.qzhu.edu.cn/ 

Guilin University of Aerospace Technology

Tel: 0773-5863280; 0773-2253028

Address: No 2 Jinji Road, Guilin

Official website: http://gjc.guat.edu.cn/

< 1 2